Alkohol B2B – Alkohol dla firm, na fv do rozliczenia

POLITYKA PRYWATNOŚCI OPISUJE ZASADY PRZETWARZANIA PRZEZ NAS INFORMACJI NA TWÓJ TEMAT, W TYM DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CIASTECZEK, CZYLI TZW. COOKIES.

 1. Informacje ogólne
  • Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: alkoholb2b.pl  
  • Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest:

Alcora Sp. z o.o., UL. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa

 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: bok@alkoholb2b.pl
 • Operator jest administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie.
 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
  w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie
   (tzw. „ciasteczka”).
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez operatora
  • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika
   i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 2. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej,
   niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  • Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • oraz przenoszenia danych.
  • Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego
   w pkt. 3. c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  • W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  • Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów
   o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 1. Informacje w formularzach
  • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.
   W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst
   i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 2. Logi Administratora
  • Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.
   Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 3. Istotne techniki marketingowe
  • Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie,
   że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora
   do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 4. Informacja o plikach Cookies
  • Serwis korzysta z plików cookies.
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
   i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania
   ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu
    i hasła;
   • realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
   do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień
   w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 5. Zarządzanie plikami Cookies – Jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych
   dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  • W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

                Urządzenia mobilne:    Android,  Safari (iOS),  Windows Phone