Alkohol B2B

Kontakt

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży

Nasze odziały

WARSZAWA

(022) 22-222-222

WROCŁAW

(022) 22-222-222

ŁÓDŹ

(022) 22-222-222

KRAKÓW

(022) 22-222-222

POZNAŃ

(022) 22-222-222

GDAŃSK

(022) 22-222-222

SZCZECIN

(022) 22-222-222

LUBLIN

(022) 22-222-222

BIAŁYSTOK

(022) 22-222-222

BYDGOSZCZ

(022) 22-222-222

KATOWICE

(022) 22-222-222

GDYNIA

(022) 22-222-222

CZĘSTOCHOWA

(022) 22-222-222

SOSNOWIEC

(022) 22-222-222

RADOM

(022) 22-222-222

TORUŃ

(022) 22-222-222

KIELCE

(022) 22-222-222

RZESZÓW

(022) 22-222-222

GLIWICE

(022) 22-222-222

OLSZTYN

(022) 22-222-222

Zaufaj profesjonalistom!

Marka Alcora to przede wszystkim doświadczenie właścicieli, którzy od ponad 15-lat są związani z branżą alkoholową.  Dzięki rozbudowanej współpracy z wiodącymi producentami alkoholu, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu najlepszą ofertę.

Naszą siłą jest logistyka oraz dostawa zamówionych produktów. Współpraca z nami to pewność, że zamówiony alkohol dojedzie na czas!

Zapewniamy najlepsze ceny dostępne w sprzedaży b2b bez koncesji!

Gdzie nas znajdziesz?

Godziny otwarcia:  Poniedziałek  – Piątek:  8.00 – 16.00
Alcora Sp. z o.o. 
Transport:
W zależności od ilości zamawianych produktów oferujemy kilka możliwości dostawy.
1) Dostawa zbiorcza:
- Paleta - 150,00 zł netto (max. waga 500kg)
- Pół paleta - 85,00 zł netto (max. waga 250kg)
2) Dostawa jednostkowa:
- Paczka do 30kg/20,00 zł netto
3) Odbiór osobisty
Odbiór zamówienia możliwy jest bezpośrednio z naszego magazynu:
Alcora So. z o.o.
Instalatorów 23
02-237 Warszawa
Promocja!
Zamówienie od 2500,00 zł netto dostarczymy* na terenie Warszawy Gratis!
Zamówienie od 6500,00 zł netto dostarczymy* na terenie Województwa Mazowieckiego Gratis!
Zamówienie od 10 000,00 zł netto dostarczymy* na terenie całej Polski Gratis!
*Promocja dotyczy dostawy zbiorczej do jednej wskazanej lokalizacji
 1. W przypadku niezgodności Zestawu Upominkowego z Zamówieniem, Klient winien powiadomić o tym Sklep niezwłocznie po powzięciu informacji w tym zakresie. Informacja o niezgodności winna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej bok@alkoholb2b.pl , lub pisemnie adres w Warszawie:
  Alcora Sp. z o.o., ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa
 2. Reklamacja winna szczegółowo opisywać rodzaj niezgodności z Zamówieniem.
 3. W przypadku gdy Klient odbiera Zestaw Upominkowy bezpośrednio ze Sklepu, winien on w trakcie odbioru sprawdzić Zestaw pod kątem jego zgodności z Zamówieniem
  oraz zgłosić wówczas wszelkie możliwe uwagi. Wszelkie niezgodności zgłoszone później nie będą uwzględniane, chyba że Klient wykaże, iż przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zidentyfikować usterki Zestawu Upominkowego.
 4. Sklep zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie
  14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sklep powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany
  w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Strony mogą uzgodnić sposób rekompensaty dla Klienta. W przypadku odmowy uznania rekompensaty, Klient może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem powszechnym.
 5. W przypadku zgłoszenia uwag co do przekroczenia terminu dostawy lub uszkodzenia opakowania lub Zestawu Upominkowego, Sklep przed rozpatrzeniem reklamacji skieruje sprawę do firmy przewozowej/kurierskiej. Powyższe może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji.
 6. Sklep zastrzega, iż wszelkie ewentualne różnice dotyczące zdjęć Zestawów Upominkowych umieszczonych na stronie https://www.alkoholb2b.pl/ wynikające
  z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (w rodzaju proporcji Zestawów, elementów i ich ułożenia w ramach Zestawu, koloru itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Zestawu Upominkowego.
 7. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które zostały złożone po terminie lub które nie zawierają opisu niezgodności.